Inger Nitter

Kan mennesket skille sant fra usant og nøste opp en hel kultur i kraft av sansene?

OPPLYST – i kraft av sansene

_DSC0454 web

Jeg mener å ha gjenoppdaget et urgammelt instinkt :-) som har vært tabubelagt, skamstemplet og gjemt bort aldri så lenge :-(  Jeg ble polfarer i det indre landskapet – der ble DET LOGISKE INSTINKTET vekket til live: Evnen til å sanse og sette ord på det som skurrer og det som stemmer – det som kjennes falsk og det som kjennes ekte.

Nå er polferden avsluttet – to tanketrær har vokst frem, det ene med røtter i angst, det andre med røtter i velvære. De forteller logikken om splittelse og enhet.

Det logiske instinktet avdekker et urgammelt kupp av mennesket. Det ble tvunget inn under et negativt betinget system med løgn og terror. Lydige ble premiert, ulydige lukt ut. Sånn har det vært helt til i dag.

Den urgamle menneskeskapte guden – bildet på styresmaktens vilje – forbød menneskene å spise av Kunnskapens tre og Livets tre –  en dobbel søkemotor – en indre GPS som kartlegger verden –  det logiske instinktet.

Det har ikke vært noe syndefall :-) mennesket ble kuppet og gjort mindre :-(

Restene av det urgamle presteskapets løgner ligger i fundamentet til 1) den kristne kirken og 2)psykiatrien. Derfor trenger de nye grunnsyn:

1)Jesus er alles bror. (Det tror jeg Muhammed er også.) Menneskene forenes i sannhet og kjærlighet.

2)Rekken av psykiatriske diagnoser viser mangfoldet av reaksjoner på ulike former for undertrykkelse. Psykosen er et bildespråk. (Selvsagt kan redde mennesker bli farlige – men symbolspråket gir nøkler til innsikt og er livsviktig.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>