Inger Nitter

Kan mennesket skille sant fra usant og nøste opp en hel kultur i kraft av sansene?

MINE TANKER

_DSC0316 web

 

Jeg har en bipolar natur. Følelsene svinger som Foucaults pendel. En indre søkemotor kartlegger kulturen jeg er plantet inn i. En innebygd musikalitet skurrer eller klinger i møtet mellom tillært tankegods og sanseimpulser. På den bipolare veien stemmer jeg kroppen. Naturen bringer alt i orden. Det blir samsvar mellom tanker og følelser og den ytre virkeligheten. På den bipolare veien finner jeg igjen min rette form, ordene og tankene som gjør meg avspent og dyp, hel og fri.

Det “klikka” i hjernen fire ganger. Naturens egen informasjonskanal ble åpnet. Den bruker symboler for å kommunisere. Verdensbildet ble nytt. Jeg falt gjennom tiden og skjønte at jord og ressurser er fellesarven vår. Det dummeste vi gjør er å slåss om den. Når mennesket deler informasjon og samspiller, blir det helt. Menneskets indre regulator er den våkne drømmen. Når angsten vaskes ut blir sanser og følelser frie og danner det stemmeinstrumentet som skiller sant fra usant, ekte fra falsk.

Bipolaritet er et glemt instinkt som gjennom sprengkraften i våkne drømmer, feilaktig kalt for “psykoser” eller “sykt sinn”, kan avdekke kollektive løgner og frigjøre bevisstheten.

[Top]