Inger Nitter

Kan mennesket skille sant fra usant og nøste opp en hel kultur i kraft av sansene?

FORESTILLING

L1068256 web

Inger Nitter med “Psykiatriens tapte krone” 

“HELT VILT”
– en forestilling om naturens egen kunst,
psykosebildene som strømmet ut av en indre kilde.

Jeg spiller Chopin, Beethoven og Schubert,
i samklang med Andre Bjerke og Olav H. Hauge

Kvinnemuséet i Kongsvinger, Askim kulturhus, Bærum kulturarena og Helgerud kirke er noen av visningsstedene.

Publikum: “Energi og mot!”

Tekster som gir mennesker tro på at sanser og følelser er riktig bygd.
Da det gjorde vondt i sjelen fikk jeg røtter som treet og mot til å være ærlig

– jeg vokste –

Har aldri møtt noe menneske som har reagert feil, er ikke det storslått – !
Diagnosene viser mangfoldet av menneskelige reaksjoner på ulike former for trykk.
Den nye Hjemmefronten gir grunnord “MENTAL ORDEN” til psykiatrien.
Den indre naturen er like presis som den ytre.

Fra Ingers forestilling på Kulturkaféen i Mysen

 

 

[Top]